Đêm Thứ 8

The 8th Night / The Eighth Night / Je8ileui Bam
Lượt xem: 16,113
Thời lượng: 115 phút
Tay cầm tràng hạt, tay cầm rìu, một nhà sư truy lùng một linh hồn hàng nghìn tuổi đang nhập vào con người và gieo rắc nỗi kinh hoàng nơi trần gian.
Đêm Thứ 8The 8th Night / The Eighth Night / Je8ileui Bamphim Hàn Quốc Đêm Thứ 8 The 8th Night / The Eighth Night / Je8ileui Bam Hàn Quốc HD Đêm Thứ 8 Viet-Engsub Đêm Thứ 8 FHD